KORUMA KURULLARI

 

KORUMA KURULLARININ GÖREVLERİ

a) Mağdurların suç nedeniyle karşılaştıkları sosyal ve ekonomik sorunlarının çözümünde bu kişileri ilgili kurum ve kuruluşlara yönlendirmek.

b) Ceza infaz kurumundan salıverilen hükümlülerin meslek veya sanat edinmelerinde, iş bulmalarında, bir meslek veya sanat sahibi olanlar ile tarım işletmeciliği yapmak veya işyeri açmak isteyenlere araç ve kredi sağlanmasında bu kişileri ilgili kurum ve kuruluşlara yönlendirmek.

c) Müdürlükçe hazırlanacak mesleki eğitim projeleri ile başvuru sahibinin kendi işini kurma projelerini karara bağlamak, yürütülen projeleri izlemek ve bitirilen projelerin sonuçlarını değerlendirmek.

ç) Mağdurlar ile ceza infaz kurumundan salıverilenlerin öğrenimlerine devam etmelerini sağlamaya yönelik her türlü tedbiri almak ve bu konuda müdürlük tarafından hazırlanan projeleri görüşmek ve karara bağlamak.

d) Ceza infaz kurumundan salıverilenlerin aileleri ve sosyal çevreleriyle oluşabilecek psiko-sosyal sorunlarının çözümüne yardımcı olmak.

e) Müdürlük tarafından denetim ve takibi yapılan denetimli serbestlik kararlarının yerine getirilmesinde kurumlar arası işbirliği gerektiğinde müdürlüğe yardımcı olmak.

f) İş arama izni verilen hükümlüleri çalışabilecekleri işler ve yerler konusunda bilgilendirmek.

g) Hizmetler listesi ile kurumsal eğitimler ve programlar listesinin hazırlanması ve güncellenmesinde müdürlüğe görüş ve öneride bulunmak.

ğ) Alınan kararların yürütülmesini temin etmek amacıyla kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, kamu yararına çalışan vakıf ve dernekler ile uygun görülen gönüllü gerçek ve tüzel kişilerle işbirliği yapmak.

1-Suçtan Zarar Görenlere Yardım

Suçtan zarar görenlerin suç  nedeniyle karşılaştıkları sosyal ve  ekonomik sorunların çözümünde yardımcı olmak. Suçtan zarar gören kişi ve ailelerin bu suç nedeniyle karşılaştıkları, bünye ve  çevre  şartlarından  doğan  ya da kontrolleri dışında  oluşan   ekonomik ve  sosyal yoksunlukların giderilmesine ve ihtiyaçlarının karşılanmasına, sosyal sorunların önlenmesi ve çözülmesine yardımcı olunması ve hayat standartlarının yükseltilmesini amaçlayan yardımlardır.

 

2-Ceza İnfaz Kurumundan Salıverilen Hükümlülere Yardım:

  Hükümlülerin ; meslek veya sanat edinmelerine İş bulmalarına

Sanat sahibi olanlar ile tarım işletmeciliği yapmak isteyen hükümlülere araç ve kredi sağlanmasında işyeri açmak isteyenler ile hükümlülerin diğer sorunların çözümünde yardımcı olmak.

 

3-Ceza İnfaz Kurumundan Salıverilen Çocuk ve Genç Hükümlülere Yardım

Hükümlülerin   devam edeceği okulun temininde,  okurken kalacak yerinin sağlanmasında  okul masraflarının karşılanmasında rehberlik ve danışmanlık hizmetlerinin sağlanmasında  eğitim ile ilgili diğer hizmetlerinin karşılanmasında yardımcı olmak

 

 

KORUMA KURULU KİMLERDEN OLUŞUR

 

a) Baro temsilcisi.

b) Belediye başkanı veya görevlendireceği yardımcısı.

c) Cumhuriyet başsavcısı tarafından belirlenecek bir ceza infaz kurumu müdürü.

ç) Denetimli serbestlik müdürü.

d) Millî eğitim müdürü.

e) Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı il veya ilçe müdürü.

f) Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı temsilcisi.

g) Teşkilatı bulunan yerlerde Türkiye İş Kurumu müdürü.

ğ) Ziraat ve Halk Bankası müdürleri.

h) Ticaret ve sanayi odaları, ziraat odaları, borsalar, esnaf ve sanatkârlar birliği yöneticileri.

ı) Kamuya ait fabrikaların yönetici seviyesindeki temsilcileri.

i) Kamuya yararlı dernek veya vakıfların yönetici seviyesindeki temsilcileri.

j) Özel bankaların yönetici seviyesindeki temsilcileri.

(3) Kamuya yararlı dernek ve vakıflar ile özel banka yöneticilerinin koruma kuruluna katılımı istekleri ve Cumhuriyet başsavcısının uygun görmesiyle mümkün olur.

(4) Koruma kurulu toplantısının gündemine göre, Cumhuriyet başsavcısı; ceza infaz kurumları ve tutukevleri izleme kurulu başkanı, sağlık müdürü veya sağlık grup başkanı, özel idare müdürü, kolluk amirleri ile ilgili kişi ve kurumların temsilcilerini koruma kurulu toplantısına davet edebilir.

(5) Koruma kurulunun yetki alanı adalet komisyonunun yargı çevresi ile sınırlıdır.

(6) Koruma kurulunun yazı işleri hizmetleri, müdürlük tarafından yürütülür.

 

    

 ELAZIĞ DENETİMLİ SERBESTLİK VE KORUMA KURULLARININ  

YAPTIĞI ÇALIŞMALAR

 

      Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı  Koruma Kurulları Başkanlığımıza 2006 ile 2012   yılları  arasında  110  Eski hükümlü 10  mağdur  olmak üzere 120  kişi başvuruda bulunmuştur.

Yapılan başvurular her kurulda gündeme alınmış ve değerlendirilmişti.

 

 1-)Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezi ile Koruma Kurulları Başkanlığının destek ve yönlendirmeleri ile 32 Eski Hükümlüye ve 5 mağdura  iş bulmuştur. Ayrıca 50 Eski hükümlüye nakdi yardım yapıldı.

2-)Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik ve Koruma Kurulları  ile Elazığ İl Milli Eğitim Müdürlüğünün katkılar ile   3000 tl karşılığında 40  Eski hükümlünün eğitim gören çocuklarına kırtasiye yardımı yapılmıştır.

3-) 2006 ile 2012   yılları arasında  Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik  Müdürlüğü, Koruma Kurulları Başkanlığı,  Elazığ Ticaret Borsası ve Elazığ Ticaret Odası katkılarıyla Elazığ Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından belirlenen 60 fakir öğrenciye kaban ve bot  yardımı yapıldı.

4-) Müdürlüğümüze başvuruda bulunan 6 Eski hükümlünün  Üniversite sınavına hazırlanan çocukları  koruma kurulu üyelerimizin yardımıyla dershaneye gönderildi.

5-)  Mağdur olarak başvuran 4 kişi   Belediye Başkanlığının desteği ile Güvenlik Sertifikası alınması sağlandı. Ayrıca 2 eski hükümlünün bilgisayar eğitimi alması sağlanmıştır

6-)  Koruma kurullarına başvuruda bulunan bir eski hükümlünün Elektrik tesisatı  satımı yapan bir dükkan açılabilmesi için proje yapıldı

7-) Eski hükümlü ve mağdurlara Elazığ Sosyal Yardımlaşma Vakfı Müdürlüğü ve Elazığ Belediyesi Başkanlığının  yardımlarıyla yakacak ve gıda yardımı yapıldı

8-) Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezleri ile Koruma Kurulları üyelerimiz Harput Yetiştirme Yurdu Müdürlüğünü ziyaret edilmiş, orada bulunan çocuklara sevgi ve şefkatle yaklaşılarak çeşitli hediyeler dağıtılmıştır ve çocukların mutlu olması sağlanmıştır.

 9-)Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile İş Kur İl Müdürlüğü tarafından ortaklaşa düzenlenecek 160 saatlik Bilgisayar işletmenliği kursu projesi imzalanmış  en kısa zamanda  müdürlüğümüzde başlayacaktır.

10-)  Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik  ile Koruma Kurulları Başkanlığının Doğalgaz tesisatçılığı projesi düzenlemiş, projeye katılan  10 Eski hükümlüye tesisatçılık eğitimi verilmiş. sertifikaları kurul üyelerimizin katkılarıyla törenle dağıtılmıştır.

11-)  Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik  Müdürlüğü, Koruma Kurulları Başkanlığını ile Elazığ Ziraat Odası Başkanının katkısıyla eski hükümlülerin üniversitede eğitim gören çocukları için  burs sağlanmıştır.Ayrıca  2 Eski Hükümlünün bilgisayar eğitimi almasına katkı sağlanmıştır. Kurulumuza  başvuruda bulunan mağdura kalacak yer konusunda yardımcı olunmuştur. 

Çalışmalarınız devam etmektedir…...       

 

 

 

 

Denetimli Serbestlik Müdürlüğü Resmi Web Sitesi © 2012 Tüm Hakları Saklıdır.
Webmaster :NESRİN UĞURLU
Bu Sitede Yayınlanan Tüm İçerikler, İzinsiz Kaynak Gösterilemez ve Yayınlanamaz.