2022 Yılı Tercüman Bilirkişi Yemine Çağırma İlanı
12.11.2021

ELAZIĞ ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ

ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN

     
İ   L   A   N


- 2022 Yılı Tercüman Bilirkişiliğine başvuruda bulunan Bilirkişilerden, talepleri kabul edilenlere ait Başkanlığımızca tanzim edilen liste aşağıda yayınlanmıştır.  

- BAŞAK KARAKAŞ isimli başvurucunun İngilizce Tercümanlık için yapmış olduğu başvurusunun, başvuru sırasında ibraz etmiş olduğu diplomanın tercüman bilirkişilik için yeterli  olmadığı anlaşıldığından, komisyonumuzun 10.11.2021 tarih ve 2021/1005 sayılı kararı ile REDDİNE dair karar verilmiştir.

 

- Listeye kabul edilen Bilirkişilere 24/11/2021 Çarşamba günü saat 09:00 da Elazığ Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanlığında Yemin Yaptırılacaktır. Yemin için gelecek olan bilirkişilerin kimlik ibrazı zorunludur.

 

- Mazeret bildiren bilirkişilerin yeminleri 01/12/2021 Çarşamba günü aynı yer ve saatte yapılacaktır.

 

- Listeye kabul edilen Bilirkişilerden yemine katılmayanlar kesin listeden çıkartılacaktır.

 

İlanen tebliğ olunur 12.11.2021.


- Başvurusu Kabul edilen Tercüman Bilirkişi Listesine ulaşmak için tıklayınız…

Adres

Çaydaçıra Mah. Emsal Sok. No:8 Merkez /ELAZIĞ

Telefon

0 424 248 39 01-10

E-Posta

elazigcbsisaretadalet.gov.tr