Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
2024 Yılı Tercüman Bilirkişiliği başvurularının değerlendirilmesine ilişkin ilan
13.11.2023

ELAZIĞ ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ

ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN

     
İ   L   A   N


- 2024 Yılı Tercüman Bilirkişiliğine başvuruda bulunanlardan, Başkanlığımızca talepleri kabul edilenlere ait liste aşağıda yayınlanmıştır.  

- Komisyonumuz tarafından yapılan inceleme neticesinde; bazı başvurucuların ilanda belirtilen bilirkişilik şartlarını taşımadıkları anlaşıldığından, komisyonumuzun 10.11.2023 tarih ve 2023/966 sayılı kararı ile başvurularının REDDİNE dair karar verilmiştir.

- Listeye kabul edilen Bilirkişilere 27.11.2023 Pazartesi günü saat 09:00 da Elazığ Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanlığında Yemin Yaptırılacaktır. Yemin için gelecek olan bilirkişilerin kimlik ibrazı zorunludur.

- Mazeret bildiren bilirkişilerin yeminleri 29.11.2023 Çarşamba günü aynı yer ve saatte yapılacaktır.

- Listeye kabul edilen bilirkişilerden, belirtilen gün ve saatte yapılacak yemine katılmayanlar 2024 yılı Tercüman Bilirkişi listesinden kesin olarak çıkartılacaktır.

 

İlanen tebliğ olunur 13.11.2023.

                                                                                                                                              Mehmet YENER

                                                                                                                                  Adalet Komisyonu Başkanı

 

-Tercüman Bilirkişi başvurusu kabul ve red edilenlere ilişkin (10.11.2023 tarih ve 2023/966 sayılı) karar metnine ulaşmak için tıklayınız…

 

Adres

Çaydaçıra Mah. Emsal Sok. No:8 Merkez /ELAZIĞ

Telefon

0 424 248 39 01-10

E-Posta

elazigcbsisaretadalet.gov.tr