Sağlık Teknikeri (Cte), Teknisyen Makine (Cte), Aşçı (Cte) Ünvanlarının Sözlü Sınav Sonuçları
07.07.2021

T.C
ELAZIĞ
ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ
ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI


D   U   Y   U   R   U

07/07/2021


    Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce Komisyonumuza verilen izin doğrultusunda;
     Sağlık Teknikeri (Cte), Teknisyen Makine (Cte), Aşçı (Cte) ünvanlarının sözlü sınav sonuçları sayfanın en altında bulunan linklerde açıklanmış olup adaylar T.C. Kimlik numaralarını girerek sonuçlara ulaşabileceklerdir. 
    Sözlü Sınav Sonuç bilgisinde BAŞARILI (Asil) ibaresi bulunan adayların en geç 30/07/2021 Cuma günü mesai bitimine kadar aşağıda listeleri bulunan evrakları şahsen ya da APS aracılığı ile Başkanlığımıza göndermeleri, bu konuda adaylara ayrıca tebligat yapılmayacağı,
    Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 16. Maddesi Uyarınca, kanuni bir mazereti olmaksızın süresinde istenilen belgeleri ibraz etmeyenlerin yerleştirme işleminin yapılmayacağı hususu ilanen tebliğ olunur. 07/07/2021

GÖNDERİLMESİ İSTENİLEN EVRAKLARIN LİSTESİ

    1-Öğrenim durumlarını gösteren belgenin aslı, Komisyon Başkanlığınca onaylı örneği veya e-Devlet üzerinden alınan mezun belgesi,
    2-Güncel olarak Askerlik Şubesinden alınacak askerlik durumunu gösterir belge (Terhis belgesi, tecil belgesi, muafiyet belgesi veya ilişiği olmadığını gösterir belge ) 
    NOT: Askerlikten muaf adayların muafiyetlerine ilişkin bilgi ve belgelerin mutlaka askerlik durum belgesi ekine iliştirilerek gönderilmesi gerekmektedir.  (örneğin; Sağlık nedeni ile askerlikten muaf tutulmuş adaya ait muaf tutulma nedenini gösteren sağlık raporu)
    3-Başka kurum ve kuruluşa karşı mecburi hizmetle yükümlü bulunmadığına dair bildirim. (Tıklayınız)
    4-Mal bildirim Formu,( formun ön kısmındaki kimlik bilgileri aday tarafından doldurulacak olup arka kısmındaki bölüm ad soyad yazılarak imzalanacaktır. ) (Tıklayınız.)
    5- Ortaöğretim/Önlisans 2020 KPSS, Lisans 2020 KPSS sınav sonuç belgesi,
    6- 1 adet nüfus cüzdan fotokopisi,
    7-Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporu,
    - Adayların hangi unvana atama işlemi yapılacak ise o unvana dair görev yapıp yapamayacağı sağlık kurulu raporunda ayrıca belirtilecektir. (Örn: Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel özürlü olmadığını, şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmadığını gösteren sağlık kurulu raporudur. İnfaz ve koruma memuru olur/teknisyen olur/şoför olur vb.")
    8- Teknisyen Makine (CTE) unvanı için Transkript Belgesi, 
    9- Aşçı (CTE) unvanı için sertifika veya kurs bitirme belgesi.
    10-Sağlık Teknikerliği unvanında bazı adayların eğitim (bölüm) şartı nedeniyle müracaatlarının geçersiz sayılarak, bir kısım adayların listeye dahil edilmesine ilişkin alınan karar için (TIKLAYINIZ)

TC Kimlik Numaranız :
Adı Soyadı:
Güvenlik Kodu

Sonuç

Adres

Çaydaçıra Mah. Emsal Sok. No:8 Merkez /ELAZIĞ

Telefon

0 424 248 39 01-10

E-Posta

elazigcbsisaretadalet.gov.tr

Adalet Bakanlığı Logosu