Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
İskenderun Ceza İnfaz Kurumları Sözleşmeli İnfaz ve Koruma Memurluğu (Erkek- Kadın) Sözlü Sınav Sonuçlarına İlişkin Duyuru
05.10.2023


T.C
ELAZIĞ
ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ
ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

D   U   Y   U   R   U

        Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce Komisyonumuza verilen sınav izni doğrultusunda;
 Komisyonumuzca  İskenderun Ceza İnfaz Kurumları için yapılan İKM Erkek ve  İKM Kadın  unvanlarının sözlü sınav sonuçları sayfanın en altında bulunan linkte açıklanmıştır.
        Sözlü Sınav Sonuç bilgisinde BAŞARILI (Asil) ibaresi bulunan adayların en geç 20/10/2023 Cuma günü mesai bitimine kadar aşağıda belirtilen evrakları bizzat teslim etmeleri ya da bulundukları yer Cumhuriyet Başsavcılıkları aracılığı ile Başkanlığımıza göndermeleri gerekmektedir. 
        Bu konuda adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 16. Maddesi Uyarınca, kanuni bir mazereti olmaksızın süresinde istenilen belgeleri ibraz etmeyenlerin yerleştirme işleminin yapılmayacağı hususu ilanen tebliğ olunur. 05/10/2023

    GÖNDERİLMESİ İSTENİLEN EVRAKLARIN LİSTESİ

    1-Öğrenim durumlarını gösteren belgenin aslı veya Komisyon Başkanlığınca onaylı örneği veya ilgili öğretim kurumu ya da noterden onaylı örneği,
    2-Diploma yabancı ülkelerden alınmış ise aslı veya noterden onaylı örneği ile birlikte denkliğinin kabul edildiğine dair yetkili kurumca verilecek onaylı belge,
    3- Askerliğini yapmış erkek adaylar için askerlik şubesi başkanlıklarından alınacak terhis belgesi (Belgede askerliğin başlangıç ve terhis tarihlerinin açıkça belirtilmesi gerekmektedir)
    Askerlikten muaf adayların muafiyetlerine ilişkin bilgi ve belgelerin mutlaka askerlik durum belgesi ekine iliştirilerek (örneğin sağlık nedeniyle askerlikten muaf tutulmuş adaya ait muaf tutulma nedenini gösteren sağlık raporunun da getirilmesi gerekmektedir)
    4-Başka kurum ve kuruluşa karşı mecburi hizmetle yükümlü bulunmadığına dair beyan dilekçesi. (indirmek için tıklayınız)
    5-İki Adet Biyometrik Fotoğraf (50*60 mm ebadında ve arka fon beyaz olacak şekilde, Kılık Kıyafet Yönetmeliğine Uygun ),
    6-Mal bildirim Formu (El yazısı ile doldurulacaktır.) (indirmek için tıklayınız.)
    7-2022 KPSS Sınav Sonuç Belgesi (Barkodlu)
    8- 1 adet nüfus cüzdan fotokopisi,
    9-Eş durum dilekçesi (indirmek için tıklayınız) 
    10-Güvenlik Soruşturması Formu.(indirmek için tıklayınız.)(Bilgisayarda 1 suret doldurulması, kısaltma yapılmaması ve fotoğraf yapıştırılması zorunludur.) 
    11-Adli Sicil Kaydı (Kadınlar için evlilik ve bekarlık veya boşanmış ise önceki soyadını gösterir şekilde ayrı ayrı ibraz edilecektir).
    12-Sağlık kurulu raporu (ASIL olarak kazanan adayların tam teşekkülü devlet hastanelerine sevki Komisyonumuzca sağlanacaktır.  İşlemlerin ivedilikle tamamlanabilmesi için adayların beyan ettikleri adresini net ve tam bir şekilde yazması gerekmektedir.( Adayların halen oturduğu adres ile kayıtlı bulunduğu adresin farklılık göstermesi sorun teşkil etmemektedir. Beyan edilen açık adrese göre hastaneye sevki yapılacaktır. )

SÖZLÜ SINAV SONUÇLARI İÇİN  TIKLAYINIZ.

Adres

Çaydaçıra Mah. Emsal Sok. No:8 Merkez /ELAZIĞ

Telefon

0 424 248 39 01-10

E-Posta

elazigcbsisaretadalet.gov.tr