Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
Sözleşmeli Zabıt Katipliği, Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Hizmetli, Mübaşir, Aşçı ve Şoför Unvanları Sözlü Sınav Sonuçlarına İlişkin Duyuru
01.10.2023

T.C.
ELAZIĞ 
ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ
ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

SÖZLEŞMELİ PERSONEL SÖZLÜ SINAV SONUÇ İLANI
01.10.2023

    Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 2023 yılı Sözleşmeli Personel Alımı ilanı gereğince; Komisyon Başkanlığımıza verilen sınav izni ile Sözleşmeli Personel (Zabıt Kâtibi, Mübaşir, Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Şoför, Aşçı, Hizmetli) alımı için 19 ve 21 Haziran 2023 tarihlerinde yapılan sözlü sınav neticesinde oluşturulan nihai başarı listelerine istinaden hazırlanan sorgulama ekranları aşağıdadır. Sonuç ekranlarında BAŞARILI (ASİL) yazılı olan ve atanmaya hak kazanan adayların, aşağıda belirtilen evrakları (eksiksiz ve istenilen belgelerde belirtilen açıklamalara uygun olarak) 13.10.2023 Cuma günü mesai bitimine kadar Başkanlığımıza bizzat teslim etmeleri veya bulundukları yer Cumhuriyet Başsavcılıkları aracılığı ile göndermeleri gerekmektedir. 
    Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacak olup ilanen tebliğ olunur. 
    

Asil (Başarılı) Olan Adayların Teslim Etmesi Gereken Belgeler :
1-Öğrenim Belgesi (Diploma Aslı, Komisyon Başkanlığınca onaylı örneği veya Mezun olunan okuldan alınan mühürlü ve imzalı mezuniyet belgesi, bir adet fotokopisi ile birlikte)
2- 2022 Yılı KPSS Sonuç Belgesi (Barkodlu) 
3- 2 Adet Biyometrik Fotoğraf (50*60 mm ebadında ve arka fon beyaz olacak şekilde) 
4- Adli Sicil Kaydı (Kadınlar için evlilik ve bekarlık veya boşanmış ise önceki soyadını gösterir şekilde ayrı ayrı ibraz edilecektir). 
5- Kimlik Fotokopisi
6- Erkek Adaylar İçin Askerlik Durum Belgesi (terhis belgesi, tecil belgesi veya muafiyete ilişkin belge) Askerlikten sağlık nedeniyle muaf olan adaylar için muafiyet raporunun fotokopisi,
7- Sağlık Beyanı (indirmek için tıklayınız...)
8- Mal Bildirim Formu (indirmek için tıklayınız...)
9- Güvenlik Soruşturması Formu (1 Adet) (Bilgisayar ortamında doldurulacak ve üzerine resim yapıştırılacaktır) (indirmek için tıklayınız)
10-Eş durum dilekçesi (indirmek için tıklayınız...)
11-Başka kurum ve kuruluşa karşı mecburi hizmetle yükümlü bulunmadığına dair beyan dilekçesi (indirmek için tıklayınız...)

12-Koruma ve Güvenlik Görevlisi Unvanına başvuran adayların; ayrıca tam teşekküllü devlet hastanelerinden; "Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak, bedensel özürlü olmamak, şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmamak" ve 1) Psikiyatri: Psikiyatrik bir hastalık veya kişilik bozukluğu (Psikopati); alkol ve uyuşturucu bağımlılığı olmamak, 2) Nöroloji: Koruma ve güvenlik hizmetini yerine getirmesine engel teşkil edebilecek nörolojik rahatsızlığı olmamak, 3) Göz: Körlük veya gece körlüğü olmamak, 4) Kulak Burun Boğaz (KBB): Koruma ve güvenlik hizmetini yapmasına engel teşkil edebilecek işitme kaybı olmamak,” hususlarını da kapsayacak şekilde Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alınan “koruma ve güvenlik görevlisi olur” ibareli sağlık raporu almaları gerekmektedir. 


13-Tercih Dilekçesi Zabıt Katibi unvanı (indirmek için tıklayınız...)
14-Tercih Dilekçesi Mübaşir unvanı (indirmek için tıklayınız...)
15-Tercih Dilekçesi Hizmetli unvanı (indirmek için tıklayınız...)

SÖZLÜ SINAV SONUÇLARI İÇİN  TIKLAYINIZ.
 

Adres

Çaydaçıra Mah. Emsal Sok. No:8 Merkez /ELAZIĞ

Telefon

0 424 248 39 01-10

E-Posta

elazigcbsisaretadalet.gov.tr