Sürekli İşçi (PGM) Sözlü Sınav Sonucu
15.07.2021

T.C
ELAZIĞ
ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ
ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI


D   U   Y   U   R   U

15/07/2021


    Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünce Komisyonumuza verilen sınav izin doğrultusunda; 
    Sürekli İşçi (PGM) sözlü sınav sonuçları ile ilgili aşağıdaki linkten T.C. Kimlik numarası ile sorgulama yapabilecektir. 
    
    
    
    Başarılı (asil) olan adaylar 30/07/2021 tarihi mesai bitimine kadar aşağıda istenilen evrakları Başkanlığımıza teslim etmeleri gerekmektedir. 
    

         

İSTENİLEN EVRAKLARIN LİSTESİ


   
     1- Sağlıkla ilgili olarak görevini devamını yapmaya engel bir durumu olmadığına dair yazılı beyan, (tıklayınız)...

    2- Biometrik fotoğraf (2 adet),

    3- Mal bildirim formu (tıklayınız...),

    4-Askerlik Durum Belgesi (terhis belgesi, muafiyete ilişkin belge veya tecil belgesi),  Askerlikten muaf olan adaylar için muafiyet raporunun fotokopisi,

     5-Güvenlik soruşturması formu (2 adet) (tıklayınız..).

   SONUÇLAR


 

TC Kimlik Numaranız :
Adı Soyadı:
Güvenlik Kodu

Sonuç

Adres

Çaydaçıra Mah. Emsal Sok. No:8 Merkez /ELAZIĞ

Telefon

0 424 248 39 01-10

E-Posta

elazigcbsisaretadalet.gov.tr

Adalet Bakanlığı Logosu