ZABIT KATİBİ, İCRA KATİBİ ,ŞÖFOR, AŞÇI ve MÜBAŞİR ALIMLARINA İLİŞKİN MÜLAKAT SONUÇLARI
16.08.2021

T.C.
ELAZIĞ
ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ
ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

SÖZLEŞMELİ PERSONEL SÖZLÜ SINAV SONUÇ İLANI


         Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 23.02.2021 tarih ve E-32992892-GYS 2020-2194/3879 sayılı ve Adalet Bakanlığı İcra İşleri Dairesi Başkanlığının 23/02/2021 tarih ve 1459 sayılı yazıları ile komisyonumuza verilen sınav izni doğrultusunda 25.05.2021 tarihinde yapılan İcra Katipliği, Zabıt Kâtipliği, Şoför, Aşçı ve Mübaşir sözlü sınavları neticesinde oluşturulan nihai başarı listelerine istinaden hazırlanan sorgulama ekranı aşağıdadır.
 Sonuç ekranlarında BAŞARILI (ASİL) yazılı olan ve atamaya hak kazanan adayların, aşağıda belirtilen evrakları 16.08.2021 tarihinden itibaren eksiksiz ve istenilen belgelerde belirtilen açıklamalara uygun olarak 27.08.2021 tarihi mesai bitimine kadar Başkanlığımıza bizzat teslim etmeleri veya bulundukları yer Cumhuriyet Başsavcılıkları Muhabere birimleri aracılığı ile göndermeleri gerekmektedir.

         Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacak olup ilanen tebliğ olunur.
 

         Asil (Başarılı) Olan Adayların Teslim Etmesi Gereken Belgeler

1- Öğrenim Belgesi (Diploma Aslı veya Mezun olunan okuldan alınan mühürlü ve imzalı mezuniyet belgesi, bir adet fotokopisi ile birlikte)
2- 2020 Yılı KPSS Sonuç Belgesi (Barkodlu)
3- 2 Adet Biyometrik Fotoğraf
4- Adli Sicil Kaydı (Kadınlar için evlilik ve bekarlık veya boşanmış ise önceki soyadını gösterir şekilde ayrı ayrı ibraz edilecektir).
5- Kimlik Fotokopisi
6- Vukuatlı Nufüs Aile Kayıt Örneği (Kendisi, Baba, Anne ve kardeşler ile evli olanlar eş ve çocuklarını gösterir)
7- Erkek Adaylar İçin Askerlik Durum Belgesi (terhis belgesi, tecil belgesi veya muafiyete ilişkin belge) Askerlikten sağlık nedeniyle muaf olan adaylar için muafiyet raporunun fotokopisi,
8- Sağlık Beyanı (indirmek için tıklayınız...)
9- Mal Bildirim Formu (indirmek için tıklayınız...)
10- Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (Bilgisayar ortamında doldurulacak ve üzerine resim yapıştırılacaktır) (indirmek için tıklayınız)

 

S O N U Ç L A R

TC KİMLİK NO
ADI
SOYADI
Güvenlik Kodu

Sonuç

Adres

Çaydaçıra Mah. Emsal Sok. No:8 Merkez /ELAZIĞ

Telefon

0 424 248 39 01-10

E-Posta

elazigcbsisaretadalet.gov.tr

Adalet Bakanlığı Logosu